หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
          
เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน  804 3 14 ต.ค. 2562
สอบถามเส้นทาง  164 1 25 มิ.ย. 2562
อยากทราบว่าจะได้งบมาเมื่อไหร่ครับ  805 6 2 ม.ค. 2562
ภาพมุมสูง  766 0 11 เม.ย. 2559
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  817 1 10 ก.พ. 2559
ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" 29 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2559 จ.กำแพงเพชร   876 0 13 ม.ค. 2559
สอบถามข้อมูลวัด ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบท่าน   590 2 22 ต.ค. 2558
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  414 0 5 ต.ค. 2558
อยากให้เทศบาลช่วยควบคุมดูแลหน่อย  534 1 30 เม.ย. 2558
อยากให้ช่วยมาดูแลหน่อย  712 3 26 ก.พ. 2558
  (1)     2      3      4   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6