หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 


น.ส.พนมวรรณ นันตาดี
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางณัฐธยาน์ ติดประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายวิธิชัย แสงด้วง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางอรสา เคลือบวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางกัญญาณัฐ ฉิมสุด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอิรัชยา มีกล่ำ
นิติกรชำนาญการ


นางสาวเสวภาค เต๋ทิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวศิริพร แก้วสว่าง
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรชำนาญงาน
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6