หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
 
    
       มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว มีการสร้างถนน คอนกรีต ลาดยาง และหินคลุกภายในเขตเทศบาล เพื่อให้ ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
 
 
 
 
 
ลำห้วย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
ลำห้วยตาก
ลำห้วยทู่
ลำห้วยแม่ไข
ลำห้วยผาลาด
 
 
  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี 5 ครั้ง ความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน จากเหตุเพลิงไหม้
 
 
  รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน
 
 
  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
  พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 คน
  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน 131 คน
  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมา จำนวน 1 ครั้ง
  ปริมาณขยะ 2 ตัน / วัน
  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน
 
 
  ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 100 ลบ.หลา/วัน
  ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 100 ลบ.หลา/วัน
  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 5 ไร่
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6