หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อมเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
   1     (2)     3      4   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6