หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
ช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 22 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 22 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต [ 22 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
   1      2     (3)     4   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6