หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
การประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
กระบวนการจัดการเรืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6