หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)  19 ก.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562  11 ก.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  25 มิ.ย. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  25 มิ.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  25 มิ.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  25 มิ.ย. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2561  24 มิ.ย. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  24 มิ.ย. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  24 มิ.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  24 มิ.ย. 2562 56
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6