หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๓  22 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  14 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร1)  8 ม.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว  6 ม.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ กรณีโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ  25 ธ.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2562  23 ธ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562  23 ธ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ตามแบบ สขร.๑)  3 ธ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยประชาสัมพันธ์ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  26 พ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  20 พ.ย. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6