หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
ได้นัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาดังนี้
๑. พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒
๓. รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 11.50 น. โดย คุณ อิรัชยา มีกล่ำ

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6