หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 

 
งานส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยนายกำจัด นิลจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเชาะพร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลทุ่งกระเชาะ จัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ริมห้วยตากหมู่ที่ 3 และลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 10.37 น. โดย คุณ อิรัชยา มีกล่ำ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย