หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 

 
กิจกรรมคัดแยกขยะ 3 ช 3R  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ โดย นายกำจัด นิลจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเชาะ ได้มีนโยบายในการบริหารจัดการขยะโดยส่งเสริมการคัดแยกขยะทั้ง ๔ ประเภทจากครัวเรือนตามหลัก ๓ ช./๓ R และมีการแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ นอกเหนือจากที่รถซาเล้งไม่รับซื้อโดยจัดตั้งถังขยะสีเหลือง(ขยะรีไซเคิล)ตามจุดสาธารณะในชุมชน จำนวน ๖๐ จุด โดยจัดเก็บทุกวันศุกร์ และในวันนี้ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ได้จัดการขยะโดยการคัดแยกประเภทและอัดบีบขยะเป็นก้อนด้วยเครื่องอัดขยะของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ รวบรวมไว้จำหน่ายให้กับอบต.ตากตก และยังจำหน่ายขยะรีไซเคิลของวัดบ้านล้อง(วัดต้นแบบตามโครงการขยะแลกบุญ)ให้กับรถซาเล้งโดยมอบเงินจากการขายขยะให้กับเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง เพื่อใช้ในกิจการของวัดต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 10.57 น. โดย คุณ อิรัชยา มีกล่ำ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6