หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2562 ให้กับคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ การอบรมในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามหลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านพรศักดิ์ เลียงสมบัติ อดีตท้องถิ่นจังหวัดตาก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 17.54 น. โดย คุณ อิรัชยา มีกล่ำ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย