หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
การมอบเงินค่าพาหนะนำพาคนพิการเข้ารับบริการตามสิทธิ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ  
 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ โดยนายกำจัด นิลจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกระเชาะ ประธานศูนย์บริการฯ และนางสาวพนวรรณ นันตาดี ปลัดเทศบาลฯ มอบเงินค่าพาหนะนำพาคนพิการเข้ารับบริการตามสิทธิ ให้กับนางสาวจุลมณี ตะนุเรื่องผู้ดูแลคนพิการรายนางสาวชมน์นิภา มั่นอยู่่ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นจำนวนเงิน 2,064 บาท (สองพันหกสิบสี่บาท)

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 18.17 น. โดย คุณ อิรัชยา มีกล่ำ

ผู้เข้าชม 25 ท่าน