หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งกระเชะา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 โดยกำหนดจัดโครงการจำนวน 3 สัปดาห์ๆละ 1 วัน ทุกวันพฤหัสบดีของเดือนกรกฏาคม 2562 รวม 3 ครั้งในวันที่ 11 ,18และ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ อยู่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งในครั้งที่ 1 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ดังนี้
1.จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุที่ควรได้รับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามพรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ2546 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2553 2. วิทยากร จากโรงพยาบาลบ้านตาก ให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองด้านสุขอนามัยและการโภชนาการของผู้สูงอายุ และการป้องกันดูแลอาการแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 14.35 น. โดย คุณ อิรัชยา มีกล่ำ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน