หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมจิตอาสาวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 11
 


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปีองกันโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 [ 18 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
กิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 2 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 21
 


 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ [ 2 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 143
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6