หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 


นางแก้วลา ฟูคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
 


นายยุทธนา ต๊ะมูล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ


นางสาวพนมวรรณ นันตาดี
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
 
 


นายบุญเชิด นำฟู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ


นายกมล ชื่นหมี้
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายเอกชัย แดงสากล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายสหภพ สร้อยทอง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวกร มั่นภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นางรุ่งฤดี ยศงาม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นางทรัพย์ มั่นอยู่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายเชวงศักดิ์ แก้วนา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายฉัตรชัย มาเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6