หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
โคคุณภาพดีของตำบลทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเกษตรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวล้ำเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แหล่งผลิตโคคุณภาพดี
เทศบาลตำบล ทุ่งกระเชาะ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จากระบบประปา หมู่ที่ 3 ถึงสามแยกบ้านดาบศักดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จากระบบประปา หมู่ที่ 3 ถึงสามแยกบ้านดาบศักดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านช่างน้อย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายช้วน ยศงาม บ้านแพะ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางลำภู ปาจิ๋ว ถึงสามแยกสันยาว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ ๙ ไปหมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อรถขุดล้อยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ต.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อรถขุดล้อยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-555-315-6