Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย งานฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2552  
 

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย งานฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยและเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป เทศบาลฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้ารวมโครงการดังกล่าว ตามกำหนดการดังนี้

วัดบ้านใหม่ วันที่ 18 ตุลาคม 2552
วัดบ้านล้อง วันที่ 26 ตุลาคม 2552
วัดทุ่งกระเชาะ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
วัดดงยาง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
วัดแม่ไข วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
วัดบ้านรังแร้ง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 13.49 น. โดย คุณ ปราโมทย์ ผาน้ำคำ

ผู้เข้าชม 2132 ท่าน