Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
 
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล วันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา  
 

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะได้จัดทำโครงการร้อยใจไทย 63 ล้านดวง ปกป้องสถาบันหลักของชาติ เข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล วันธรรมสวนะในเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2552 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2552 โดยทุกๆ วันพระจะมีกิจกรรมการทำบุญ ตัก บาตรและเทศนาธรรม ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ
ในวันพระที่จะถึงนี้ วันที่ 27 กันยายน 2552 เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลทุ่งกระเชาะ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุน้อยดอยเจดีย์ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการทำบุญตักบาตร และเทศนาธรรม โดยพระวิทยากร พระนาวิน สิปปวาทิโก มาบรรยายธรรม เผยแพร่พระธรรมคำสอนให้กับทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2552 เวลา 11.57 น. โดย คุณ อิรัชยา มีกล่ำ

ผู้เข้าชม 1659 ท่าน