Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
 
 
     
 
ผอ.วีระชาติ ทศรัตน์ และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
 
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวงัเจ้า  
ผอ.วีระชาติ ทศรัตน์
รศ.ดร.จีระพันธ์ พูลพัฒน์
นายพิทักษ์ สาคร พาเยี่ยมชมศูนย์ฯ
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
การแสดงของนักเรียน
เยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายพิทักษ์ สาคร นายกเศมนตรีตำบลวังเจ้าพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการฯ ศูนย์เครือข่าย โดยผอ.วีระชาติ ทศรัตน์, รศ.ดร.จีระพันธ์ พูลพัฒน์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของศูนย์เครือข่าย ศูนย์ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ็ชระวิทย์ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย 54

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2554 เวลา 16.12 น. โดย คุณ จิลัดดา ผู้มีสัตย์

ผู้เข้าชม 2940 ท่าน