โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์(อปท.ตากคัพ)ประจำปี ๒๕๕๗ [ 19 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 34 


ประมวลภาพการจัดทำเวทีประชาคมประจำปี ๒๕๕๗ [ 19 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
          
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งกระ [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 15 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุสื่อการศึกษา และเครื่องเล่นพั [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. ซอยบ้านนายเทียม [ 7 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
 
สถ.จ.ตาก (อบต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E3/2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก (อบต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E2/2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก (อบต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E1/2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก (อบต.ย่านรี)ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนอง [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก (อบต.แม่สอง)ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยระบบ [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.อุ้มผาง พิธีเปิดศูนย์บริการ การจราจรในช่วงเทศกาลวันหยุด 7 วันอันตราย วันสงกราต์ 57 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.อุ้มผาง กิจกรรมบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุ้มผาง 57 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.อุ้มผาง มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.อุ้มผาง รณรงค์ฉีดวัคฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสัตว์เลี้ยง [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 17 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 


       
 
           

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
        
 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
  
 
อยากให้ช่วยมาดูแลหน่อย (26 ก.พ. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องการโอนย้ายข้ามกระทรวงครับ (18 ก.พ. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0  
 
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (19 เม.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (18 เม.ย. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง ขอเชิญสมัครอบรม “เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ” วันที่ 14-16 พฤษภา (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (12 เม.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (11 เม.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (11 เม.ย. 2557)    อ่าน 4067  ตอบ 10
สถ.จ.ตาก ผู้สอบแข่งขันอบต.แม่ปะ อ.แม่สอด (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 5641  ตอบ 76
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ต้องการสอบเปลี่ยนสายงานเป็น "นักพัฒนาชุมชน 3-5/6" (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 8684  ตอบ 47
     
    
 
ด่วนที่สุด เร่งรัดติตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 118 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
การเข้าถึงข้อมูลหนังสือราชการของ สถจ.ตาก [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 250 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 11 เมษายน 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 96 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยรถโดยสารสาธารณะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 3 เมษายน 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 147 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ฯ [ 1 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 99 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 2 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 143 
  


    
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552