Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะจัดพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช [ 17 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 26 


โครงการเชิงปฏิบัติการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการจักสารก๋วยฉลากแ [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 40 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
         
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ และประกาศใช้แผนปฏิบั [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้ [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (ปี 2561-2564) [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า "การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-25 [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ช่องแคบ พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ช่องแคบ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ช่องแคบ คณะผู้บริหาร อบต.ช่องแคบ ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ แย้มสรวล อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพา [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วาเล่ย์ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบ [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.นาโบสถ์ พิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวาร (15 วัน) [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ และประกาศใช้แผนปฏิบั [ 28 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่ท้อ ประกาศอบต.แม่ท้อ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใ [ 27 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 11 


       
 
         

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
      
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง กศ. มท 0816.3/ว2167  [ 27 ต.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวบรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2211  [ 27 ต.ค. 2559 ]
แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2) สน.บถ. มท 0809.2/ว122  [ 27 ต.ค. 2559 ]
สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2213  [ 27 ต.ค. 2559 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-5 ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว2208  [ 27 ต.ค. 2559 ]
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2207  [ 27 ต.ค. 2559 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กม. มท 0804.5/ว6137  [ 27 ต.ค. 2559 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว124  [ 26 ต.ค. 2559 ]
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2196  [ 25 ต.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2186  [ 25 ต.ค. 2559 ]
  
 
ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 176  ตอบ 0  
ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 331  ตอบ 1  
 
อบต.แม่ตื่น ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (27 ต.ค. 2559)    อ่าน 1049  ตอบ 5
อบต.แม่หละ รักท้องถิ่น (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 229  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 161  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (17 ต.ค. 2559)    อ่าน 2736  ตอบ 25
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) นายช่างภาพ กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ่านชัวร (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) นายช่างศิลป์ กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ่ (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ่านชัวร (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ่า (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.พบพระ  (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน(อ่านแล้วผ (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.มหาวัน  แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทานฝากด้วยครับ (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 36  ตอบ 0
     
   
 
แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
เรื่อง การโอนจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนับสนุน [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
เรื่อง การโอนจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดห [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 28 ตุลาคม 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 78 
เรื่อง การโอนจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานเงิ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
เรื่อง การโอนจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานเงิ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
ด่วนมาก เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกรทบจากการขาดแค [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 45 
      
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552