Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerโครงการ"ทำได้ ใช้เอง ลดรายได้ เพิ่มรายได้" [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 25 


พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหารา [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
  
 
 ทุ่งกระเชาะเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งผลิดโคคุณภาพดี
 
 
          
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพยอม หมู่ที่ 1 ต [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงมี - ป้าทา หมู่ที่ 10 ตำ [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. พร้อมทำทางเชื่อมหินคลุกบดอัดและปูยางเชื่อมพื้นท [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 13 
 
อบต.อุ้มผาง คืนความสุขให้ชาวอุ้มผาง (วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด) [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.ตาก อบต.ท่าสองยางประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ท้อประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.บ้านตากประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วาเล่ย์ โครงการชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบต.บ้านนาประกาสสอบราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแส [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.มหาวันประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วาเล่ย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกตรวจพื้นที่ท่าข้ามบ้านวาเล่ย์ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 


       
 
           

น้ำพริกแม่คำป้อ

ทอฟฟี่สมุนไพรโบราณ

วัดดอยเจดีย์
        
 
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
  
 
เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0  
งานประจำปี (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 269  ตอบ 4  
 
สถ.จ.ตาก อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา ด่วน (ไม่มีค่าใช้จ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา เทิดทูนสถาบัน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 1
อบต.วังหิน อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.วังหิน ขออนุญาติแนะนำโปรแกรมสถานที่พักผ่อน,สังสรรค์ประจำปีสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศช (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 165  ตอบ 4
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1224  ตอบ 17
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1169  ตอบ 12
สถ.จ.ตาก อยากทราบว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ 2 ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1242  ตอบ 10
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
     
    
 
แก้ไขรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 2/2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 6 
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ราย [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
(ด่วนที่สุด) การสำรวจข้อมูลปริมาณเเละวิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 16 
ขอความร่วมมือตรวจรับผลไม้ปลายทาง [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
การเสนอความเห็นร่างประกาศสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขว่าด้วยการขนและก [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปี [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 80 
ด่วนที่สุด ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
ด่วนที่สุด ยกเลิกการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนสำหร [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 137 
ด่วนที่สุด ชะลอการคัดเลือกสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รับห [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 175 
  


    
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  บริการขั้นพื้นฐาน
  สาธารณูปโภค
 
เริ่มนับ วันที่ 18 ส.ค. 2552